Amungen-Balungens intresseförening

Föreningen, som är en idell förening, är politiskt och religiöst obunden och skall arbeta för att få till stånd ändringar av föreliggande vattendomar gällande dämningsgränser inom sjövattensystemet Amungen-Balungen. Dessa ändringar skall syfta till att säkerställa en framtida miljösituation som är stabil. Vatten-regleringen skall variera inom sådana ramar att det råder harmoni mellan elproduktion och människors, djurs samt fiskars livsbetingelser i och runt sjöarna.

Vidare skall föreningen arbeta för att få kontinuerlig information från vatten-regleringsföretagen avseende nivå-förändringar och eventuella andra aktiviteter som direkt berör föreningens intressen.   http://www.amungen-balungen.se/

amungen