Café Svaben

Cafe_Svabensverk_06

Den första handelsboden i Svabensverk låg i en byggnad mellan herrgården och bruksstallet. Ãår 1938 byggdes Hallbergs Diversehandel med cafélokal, butikslokal och bostad vid sjön Hämmen. Cafét och butiken fick ett fördelaktigt läge invid landsvägen, som några år innan på 1930-talet blivit klar och förband Dalarna med Hälsingland. Huset var före sin tid i Svabensverk ett modernt bygge som hade egen toalett, bad, el och vatten i huset. Familjen Hallberg drev handel i två generationer. Svabensverks Livs, som den senare hette, blev under de sista åren en självbetjäningsbutik. I lanthandeln finns originalinredning och gamla föremål kvar, samt blandade varor som sålts under decenniernas lopp. Den gamla cafélokalen är idag omgjord till lägenhet. Vi blev ägare av lanthandeln år 2003. Företaget Café Svaben invigdes år 2005.

http://www.cafesvaben.se/