Tängerdalens fårförening

far

Föreningen verkar i Övertänger i Envikens socken, Falu kommun i Dalarna. Syftet med föreningen är att hålla landskapet öppet och skapa gynnsamma förutsättningar för den biologiska mångfalden i området.

Tängerdalens fårförening består av tio medlemmar, varav de flesta bor i Övertänger. Alla har dock anknytning till byn. Föreningen äger ett 40-tal tackor av rasen Gotlandsfår samt två baggar som ser till så att det föds nya lamm varje vår. Tackorna byts ut efterhand och baggarna hyrs in eller köps och säljs vidare, så att stammen förnyas. Alla djur har stamtavla.

Tackor och baggar är kontrollerade av SVA och fria från sjukdomen Maedi-visna, som annars kan uppträda i fårbesättningar.

Fåren släpps ut på bete så snart vårvädret tillåter. Under vinterhalvåret bor fåren i ett stall med möjlighet att röra sig fritt inomhus och att gå ut i vinterhagen